Siepisze.eu

Ogólnotematyczny portal informacyjny

Technologia Przemysł

Kursy na odnowienie uprawnień elektrycznych

Zarówno oszałamiające tempo zmian technologicznych, jak i ich złożoność wymuszają na osobach zatrudnionych w energetyce aktualizowanie i uzupełnianie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności. W celu zapewnienia najwyższej jakości przygotowania zawodowego w Polsce wprowadzono w roku 2010 przepis wymuszający odnowienie uprawnień SEP po upływie pięciu lat od chwili ich nadania.

Kiedy niezbędne jest odnowienie uprawnień elektrycznych?

Uprawnienia elektryczne, czyli uprawnienia SEP G 1, to zawodowe uprawnienia przyznawane pracownikom piastującym stanowiska związane z eksploatacją względnie nadzorem sieci i urządzeń elektrycznych.

Odnowienie uprawnień elektrycznych musi nastąpić po upływie pięciu lat od daty wydania poprzedniego certyfikatu potwierdzającego posiadanie uprawnień sepowskich.

Uprawnienia elektryczne G 1 to najczęściej zdobywane certyfikaty SEP. Poza nimi można także starać się o uprawnienia ciepłownicze SEP G 2 oraz uprawnienia sepowskie G 3 dla gazowników.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Do nadania uprawnień zawodowych SEP nie potrzeba wykształcenia kierunkowego. Nie mają także znaczenia staż pracy ani zdobyte doświadczenie. Drogą do zdobycia uprawnień są szkolenia sepowskie, po których uczestnicy zdają egzamin państwowy.

Uczestnikiem kursu SEP może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Kandydaci na kursantów, którzy nie posiadają uprawnień, przechodzą kursy podstawowe. Ci, którym wygasły dotychczasowe uprawnienia, muszą zaliczyć szkolenie przypominające.

Odnowienie uprawnień SEP online
Kursy odnawiające uprawnienia organizowane są w formie stacjonarnej lub online. Ta druga formuła jest polecana tym, którzy chcą zaoszczędzić czas i pieniądze. Warunkiem jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet.

Materiał kursu podzielony na moduły przekazywany jest uczestnikom szkolenia za pośrednictwem platform szkoleniowych online. Kursanci mogą z zasobów bibliotek korzystać w czasie dogodnym dla siebie. Nie ma ograniczeń co do liczby i kolejności odtworzeni modułów. Tempo nauki można więc dostosować do swoich możliwości czasowych oraz predyspozycji intelektualnych.

Po zrealizowaniu materiału szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminów. Zarówno egzaminy na kursie podstawowym, jak i egzaminy na odnowienie uprawnień SEP mają charakter państwowy. Dowodem na posiadane uprawnienia zawodowe jest certyfikat nadawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.