Siepisze.eu

Ogólnotematyczny portal informacyjny

przedłużenie uprawnień sep
Biznes

Jak ponowić szkolenie SEP?

W dniu 25 maja 2018 roku w Warszawie odbył się XIV Kongres Elektryków Polskich. W trakcie Kongresu omawiano wiele ważnych tematów związanych z elektrycznymi sieciami przesyłowymi oraz energetyką. Jednym z ważnych punktów programu była dyskusja na temat odnowienia uprawnień SEP.

Wielu uczestników Kongresu zgłosiło problem braku dostępu do aktualnych wiedzy i praktyki w zakresie sieci przesyłowych i energetyki, a także braku możliwości uzyskania uprawnień SEP. W opinii uczestników Kongresu, przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż wiele osób pracujących w elektroenergetyce ma już ponad 60 lat i nie mogą oni uzyskać nowych uprawnień z powodu wieku. W związku z tym, aby utrzymać swoje uprawnienia, muszą oni odbyć kursy aktualizacyjne, które nie są już dostępne. W rezultacie wielu pracowników elektroenergetyki traci swoje uprawnienia SEP.

W opinii uczestników Kongresu, brak dostępu do aktualnej wiedzy i praktyki w zakresie sieci przesyłowych i energetyki, a także brak możliwości uzyskania nowych uprawnień SEP, stanowią poważne utrudnienia w pracy wielu elektryków. W związku z tym podjęto decyzję o utworzeniu nowego programu szkoleniowego, którego celem jest przywrócenie uprawnień SEP osobom pracującym w elektroenergetyce.

W ramach nowego programu szkoleniowego, przewidziano możliwość odbycia kursów aktualizacyjnych oraz egzaminów, które pozwolą na uzyskanie nowych uprawnień SEP. Ponadto, w ramach programu przewidziano możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach, które pozwolą na zdobycie aktualnej wiedzy i praktyki w zakresie sieci przesyłowych oraz energetyki.

Pierwszy krok do odnowienia uprawnień

W ostatnim czasie wiele osób zastanawia odnowienie uprawnień SEP. Jest to bardzo ważne, ponieważ wszyscy, którzy mają uprawnienia do wykonywania tego zawodu, muszą je odnawiać co 5 lat. Należy zadbać o przedłużenie uprawnień sep. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest udanie się do odpowiedniego organu, który jest właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Wypełnij wniosek o odnowienie uprawnień oraz dołącz wszystkie wymagane dokumenty. Następnie musisz zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.