Siepisze.eu

Ogólnotematyczny portal informacyjny

kable elektryczne, uprawnienia SEP
Technologia Przemysł

Poznaj uprawnienia SEP od podstaw

Stowarzyszenie Elektryków Polskich to największa polska organizacja zrzeszająca osoby zajmujące się zawodowo elektrycznością. Historia tej instytucji sięga już 1919 roku. Obecnie SEP zajmuje się między innymi działalnością edukacyjną. Przyznaje certyfikaty, które potwierdzają posiadanie uprawnień niezbędnych do pracy. Uprawnienia SEP są bardzo pożądane na rynku pracy. Jak je otrzymać? Co trzeba wiedzieć o procesie ich przyznawania? Zapraszamy do lektury poradnika.

Jak dzielimy uprawnienia SEP

Czym są uprawnienia SEP? Jest to pisemne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji związanych z elektrycznością. Kwalifikacje te są niezbędne do pracy powiązanej z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci. Uprawnienia SEP zostały podzielone na trzy grupy. Do grupy pierwszej przyporządkowano uprawnienia SEP dotyczące elektryczności. Grupa druga odnosi się do uprawnień ciepłowniczych. W grupie trzeciej znajdują się uprawnienia gazowe SEP.

Ile kosztuje egzamin na uprawnienia SEP?

Za przyznawane w każdej z tych trzech grup ustalonych przez SEP uprawnienia cena jest dokładnie taka sama. Jest ona aktualizowana co roku. Zasada jej ustalania jest jednak stała. Koszt nadania uprawnień SEP wynosi 10% najniższego wynagrodzenia. W 2022 roku za uprawnienia gazowe cena wynosi 301 złotych. Jest to również kwota, którą trzeba wpłacić podczas zdobywania uprawnień w pozostałych kategoriach.

Jak przygotować się do egzaminu SEP?

Zakres teorii poruszanej na egzaminie SEP jest bardzo szeroki i różnorodny. Wymagania teoretyczne niezbędne do przygotowania się na egzamin wyszczególnione są między innymi na stronach Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Chętnych na kurs SEP cena szkolenia nie powinna przerazić. Zależy ona od formy kursu i podmiotu, w którym kurs się odbywa. Zazwyczaj jednak cena takiego kursu nie przekracza kilkuset złotych. Jest to najbardziej efektywny sposób przygotowania się do egzaminu.

Jak wykorzystać uprawnienia SEP?

SEP Uprawnienia cena uznawane są także poza granicami kraju. Otwierają drogę do wysokich zarobków. Wszystkie ponoszone koszty powinny więc być traktowane jako inwestycja. Co ważne, większość dostępnych kursów odbywa się w trybie online. Taki kurs SEP nie będzie dużym obciążeniem w trakcie pracowitego dnia. Jest to znakomity sposób na połączenie pracy zawodowej i rozwoju zawodowego.