Siepisze.eu

Ogólnotematyczny portal informacyjny

instalacja elektryczna, elektryka, SEP
Technologia Przemysł

Czym są uprawienia SEP?

Uprawnienia SEP to dokumenty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje pracowników do wykonywania określonych czynności zawodowych. Pracownicy posiadający SEP uprawnienia są poszukiwani na rynku pracy i mogą liczyć na godziwe wynagrodzenia. Z tego powodu sepowskie uprawnienia cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Z czego wynika popularność tego typu uprawnień?

Jak wspomniano powyżej, uprawnienia są pożądane zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawców. Są one nadawane po ukończeniu specjalistycznych kursów organizowanych przez podmioty, których lista dostępna jest na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Co należy wiedzieć na temat uprawnień SEP?
Tego typu uprawnienia są nadawane po odbyciu specjalistycznych szkoleń związanych z branżą elektryczną. W wielu wypadkach są one konieczne w celu ubiegania się o konkretne stanowisko pracy, które związane jest z wykonywaniem określonych czynności zawodowych. Pracodawcy coraz częściej wymagają udokumentowania posiadanych kwalifikacji przez pracowników ubiegających się o zatrudnienie lub awans.

Jak przebiega proces, w którym nadawane są SEP uprawnienia?

Uzyskanie dokumentu potwierdzającego posiadanie określonej wiedzy z danej dziedziny wymaga odbycia specjalistycznego kursu, który może być prowadzony formie indywidualnej lub grupowej. Poza tym, konieczne jest uzyskanie wyniku pozytywnego na egzaminie weryfikującym przyswojoną wiedzę. Co ważne, każda osoba, która pragnie poszerzyć swoją wiedzę może skorzystać z bogatej oferty kursów organizowanych i realizowanych przez liczne podmioty mające swoje siedziby na terenie całego kraju.

Na jakie rodzaje kursów można się decydować?

Uprawnienia SEP mogą być nadawane w trzech głównych grupach: G1, G2 oraz G3. Poza tym, poszczególne uprawnienia mogą obejmować eksploatację lub dozór nad instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, sieciami oraz urządzeniami elektroenergetycznymi i gazowymi. Kursy G1 są przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, jak również wykonują lub mają wykonywać pracę związaną z odpowiednim dozorem. Kursy G2 poruszają pojęcia związane z energetyką, natomiast G3 to kursy, podczas których poruszane są pojęcia związane z eksploatacją lub dozorem nad urządzeniami, instalacjami oraz siecią gazową.