Siepisze.eu

Ogólnotematyczny portal informacyjny

elektrycy, SEP
Uncategorized

Zalety szkolenia SEP

W celu zdobycia uprawnień SEP kandydaci muszą odbyć krótkie szkolenie oraz pozytywnie zaliczyć egzamin przed oficjalną komisją SEP. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wynik egzaminu może być jedynie pozytywny lub negatywny, ponieważ nie ma żadnych pośrednich ocen jak w szkole.

Długość szkolenia

Kurs SEP Bydgoszcz trwa zaledwie jeden dzień, dlatego każdy może szybko uzyskać uprawnienia. Warto dodać, że w innych placówkach też nie powinno to trwać dłużej niż kilkanaście godzin. Uprawnienia SEP Bydgoszcz można podzielić na trzy rodzaje: G1, G2 oraz G3. Na szkolenie można się zapisać w grupie lub indywidualne. Warto dodać, że kursy są z reguły organizowane przez pracowników uczelni technicznych, którzy posiadają bardzo duże doświadczenie i umieją dobrze przekazać wiedzę swoim podopiecznym. Na kurs SEP Bydgoszcz zapisują się głównie osoby młode po technikum elektrycznym, ale nie brakuje też osób starszych, które chcą jeszcze trochę poszerzyć swoją wiedzę. Na uwagę zasługuje fakt, że uprawnienia są ważne tylko przez 5 lat, a po upływie tego czasu trzeba je odnowić. Forma egzaminu jest ustna, ponieważ jest to najlepszy sposób sprawdzenia wiedzy kandydatów. Cena egzaminu to 10% minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2800 zł brutto. Negatywny wynik egzaminu sprawia, że trzeba ponownie uiścić opłatę i podejść do egzaminu.

Zdobycie uprawnień

Uprawnienia sepowskie mogą zostać nadane dla dozoru (D) oraz eksploatacji (E). Uprawnienia dozoru umożliwiają prowadzenie przeglądów technicznych oraz dokumentacji. Na takie szkolenie najczęściej decydują się osoby, które zajmują stanowiska kierownicze oraz właściciele firm. Uprawnienia informują także o tym, że ich posiadacz orientuje się w przepisach prawnych dotyczących energetyki. Uprawnienia SEP Bydgoszcz znacząco poszerzą twoje kwalifikacje, dlatego warto zapisać się jak najszybciej na szkolenie. Uprawnienia związane z eksploatacją są potrzebne wszystkim monterom, konserwatorom i serwisantom, a także innym osobom, które na co dzień obsługują urządzenia elektroenergetyczne. Na uwagę zasługuje fakt, że są to uprawnienia podstawowe, które gwarantują, że posiadająca je osoba zna podstawowe zasady bezpieczeństwa. Oprócz rozróżnienia na eksploatację i dozór można jeszcze wyróżnić trzy grupy główne uprawnień SEP, czyli: G1, G2 oraz G3, a także wiele podgrup specjalistycznych.