Siepisze.eu

Ogólnotematyczny portal informacyjny

elektrownia, prąd, SEP kurs, szkolenie SEP
Technologia Przemysł

Szkolenie sep Warszawa

Aby móc samodzielnie serwisować, naprawiać czy konserwować urządzenia prądotwórcze, ciepłownicze czy gazowe należy posiadać stosowne kwalifikacje, wiedzę i uprawnienia zawodowe. Są one obecnie wymagane przez większość zakładów przemysłowych, gdzie tego typu sprzęt jest zlokalizowany.

Czym są uprawnienia sep?

Uprawnienia sep Warszawa to nic innego jak świadectwo kwalifikacji zawodowej, które umożliwia samodzielną pracę z maszynami wytwarzającymi, przesyłającymi i zużywającymi prąd, ciepło lub gaz. Uprawnienia te nadaje Urząd Regulacji Energetyki na okres pięciu lat każdemu, kto wziął udział w szkoleniu i uzyskał pozytywny wynik egzaminu państwowego.
Do szkolenia sep Warszawa może przystąpić każdy, kto ukończył 18 lat oraz posiada co najmniej podstawowe wykształcenie i uiścił opłatę za taki kurs. Szkolenia sep Warszawa organizuje stowarzyszenie elektryków polskich zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej. Kurs jest krótki – trwa nie więcej niż 6 godzin. W jego trakcie eksperci z dziedziny energetyki i elektryczności dzielą się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem, odpowiadają na ich pytania, pomagają rozwiązywać problemy i udzielają wielu praktycznych wskazówek. Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów edukacyjnych, które okazują się niezwykle przydatne w dalszej pracy zawodowej.

Termin ważności uprawnień sep

Uprawnienia zawodowe sep są ważne przez okres pięciu lat. Po tym czasie należy ponownie podejść do egzaminu państwowego, ale nie ma już konieczności uczestniczenia w kursie. Rekomenduje się jednak, aby szkolenia sep Warszawa odbyć – głównie po to, by usystematyzować i odświeżyć wiedzę ora zapoznać się z nowinkami na rynku oraz zaktualizowanymi przepisami w zakresie energetyki. Dzięki systematycznym szkoleniom nie wpada się łatwo w rutynę pracy.

Rodzaje uprawnień sep:

W zależności od tego, czym planujemy zajmować się w przedsiębiorstwie mamy możliwość
Obecnie możemy wyróżnić trzy zasadnicze rodzaje uprawnień SEP: G1, G2 i G3.
G1 to kursy elektryczne, skierowane do osób zajmujących się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.
G2 to kursy energetyczne dla osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych.
G3 to kursy gazowe, które powinien zrobić każdy, kto zajmuje się instalacjami oraz sieciami gazowymi.