Siepisze.eu

Ogólnotematyczny portal informacyjny

uprawnienia elektryka, SEP
Technologia Przemysł

Wszystko o uprawnieniach SEP

Uprawnienie SEP to coś co jest niezbędne do wykonywania zawodu elektryka. Zawód ten jest nie tylko dobrze płatny, jest również duże zapotrzebowanie na pracowników w tej branży. SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jest odpowiedzialne za organizowanie szkoleń i kursów, które pozwalają zdobyć sepowskie uprawnienia.

Kto może przystąpić do szkoleń umożliwiających zdobycie tych uprawnień?

SEP uprawnienia może zdobyć każda osoba, która jest pełnoletnia i ma co najmniej podstawowe wykształcenie. Szkolenia te odbywać się mogą w różnych ośrodkach szkoleniowych, albo przez internet. Kursy te trwają przeważnie jeden dzień i zakończone są egzaminem państwowym, na który trzeba stawić się osobiście.
SEP uprawnienia nadawane są na pięć lat. Po tym czasie wygasają i trzeba ponownie wziąć udział w szkoleniu. Dzieje się tak dlatego, że technologie zmieniają się i rozwijają, podobnie jak przepisy. Tak więc w zawodzie elektryka trzeba się szkolić przez cały czas.

Uprawnienie SEP – jakie są rodzaje ?

Obecnie wyróżnić można trzy rodzaje uprawnień sepowskich. Uprawnienia SEP G1 dotyczą kursów elektrycznych i skierowane są do osób, które chcą pracować przy urządzeniach, a także instalacjach i sieciach elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną. Są to urządzenia takie jak aparatury kontrolno-pomiarowe, elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowych i wiele, wiele innych.

Sepowskie uprawnienia G2 to kursy cieplne, energetyczne. Przeznaczone są dla osób, które zajmować się chcą eksploatacja albo dozorem urządzeń i instalacji sieci cieplnych. Dotyczy to urządzeń takich jak przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, kotły parowe na paliwa stałe, płynne i gazowe i urządzenia pomocnicze, sprężarki, pompy, ssawy i wentylatory, urządzenia wentylacyjne i wiele innych.

Uprawnienia SEP typu G3 związane są z energią gazową i dedykowane są dla przyszłych pracowników, którzy zajmować się będą eksploatacja i dozorem instalacji i urządzeń, a także sieci gazowych. Będą to urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu, urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, przeróbki urządzeń gazu ziemnego, urządzenia do magazynowania paliw gazowych, a także aparatury kontrolno- pomiarowe, turbiny gazowe i wiele innych.