Siepisze.eu

Ogólnotematyczny portal informacyjny

elektrycy, SEP
Uncategorized

Czym jest SEP?

SEP to Stowarzyszenie Polskich Elektryków, które zrzesza setki inżynierów, techników oraz osób, które kształcą w danym zawodzie. SEP jest odpowiedzialne za tworzenie kursów i szkoleń z zakresu elektryki. Uprawnienia SEP są często wymagane podczas rekrutacji. Wiele firm poszukuje pracowników z udokumentowanymi i potwierdzonymi kwalifikacjami.

Jakie możliwości dają uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP Białystok pozwalają na zdobycie uprawnień na pracę z urządzeniami o danym natężeniu. Są dobrym rozwiązaniem jeśli chcemy poszerzyć swoje kwalifikacje. Kursy SEP są prowadzone na terenie całego kraju i cieszą się dużą popularnością. Przed zdobyciem uprawnień należy zapisać się na odpowiedni kurs, na którym posiądziemy niezbędną wiedzę do zdania egzaminu na uprawnienia.

Rodzaje uprawnień SEP

Uprawnienia SEP dzielimy na G1, G2 i G3.

Uprawnienie G1 jest kierowane do osób, które pracują w dozorze urządzeń, sieci lub instalacji elektroenergetycznych na wysokości napięcia zmianowego. Na przykład: urządzenia, sieci i instalacje o napięciu poniżej 1 kV, urządzenia elektrotermiczne, urządzenia do elektrolizy.

G2 przeznaczone jest dla osób, które zajmują się dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają ciepło. Należą do nich kotły parowe/wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW z urządzeniami pomocniczymi, piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW.

G3 jest skierowane do osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Do nich należą urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu.

Poza tym, dzieli się je jeszcze na dwie grupy:
D – dozór instalacji, sieci, urządzeń elektroenergetycznych i gazowych.
E – eksploatacja instalacji, sieci, urządzeń elektroenergetycznych i gazowych.

Jak dostać się na kurs SEP?

Aby dostać się na kursy SEP Białystok wystarczy być osobą pełnoletnią i posiadać podstawowe wykształcenie. Na kurs mogą zapisać się osoby indywidualne, jak i grupy pracowników z danej firmy. Żeby zdobyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej. Nie wystawiane są oceny, tylko ocena pozytywna lub negatywna.

Potwierdzenie kwalifikacji SEP jest ważne przez okres 5 lat.